My a naše tělo

Tělo je naším příbytkem. S ním jsme v každou chvíli svého života, nosíme ho s sebou a ono nás nosí po světě. Cítí, zpracovává a reaguje na podněty zvenčí.Tělo má také vlastní paměť, kde se uchovávají naše zážitky a emoce. A pamatuje si i to, co naše mysl již zapomněla nebo si pamatovat nechce či nemůže.

 

V tanečně pohybové terapii posloucháme nejen to, co říkáme, ale také se věnujeme řeči těla, jak se vyjadřuje – postojem, gesty, pohybem či třeba klidem. V bezpečném prostoru dáváme tělu prostor se projevit, hledat a nacházet informace, vzpomínky ale i zdroje a nové cesty a pomáháme je překládat do srozumitelné řeči.

 

Již samotná změna v těle a nalezení nových způsobů pohybu může být možností pro objevení nových cest a způsobů vnímání světa, přemýšlení o něm a fungování v něm tak, abychom se v těle mohli cítit více “doma”.

KDO JSOU NAŠI KLIENTI

 

Pro koho je tanečně pohybová terapie vhodná:

  • pro lidi, kteří hledají nové cesty a řešení svých životních situací

  • pro lidi, kteří mají nějaké duševní obtíže – úzkosti, strachy, smutky, deprese….

  • pro lidi, kteří trpí onemocněním, které se týká těla a zacházení s ním – poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, přejídání), sebepoškozování….

  • pro lidi, kteří trpí nějakým tělesným onemocněním, které není tradiční medicínou vysvětlitelné či uspokojivě řešitelné (tzv. psychosomatická onemocnění, ale také široké spektrum chorob včetně bolestí zad a onemocnění pohybového systému, chronických bolestí, únavy, nemocí autoimunitních, zánětlivých atd.)

  • pro lidi, kteří se chtějí dále rozvíjet po všech stránkách

  • pro pracovníky v náročných profesích (tzv. pomáhající profese, práce pod velkým tlakem, studenti náročných oborů), kteří hledají možnost podpory a zvládání každodenní zátěže

KDO JSEM

MUDr. Petra Steyerová

 

Vzdělání:

  • 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

  • Výcvik v skupinově-komunitní psychodynamické psychoterapii Remedium I. (5 let) 2005-2009

  • Výcvik v tanečně pohybové terapii (4 roky) 2014-2017

 

 Další vzdělávání:

 Workshopy a semináře s předními osobnostmi Americké asociace taneční terapie (ADTA) – Joan Chodorow, Stacey Hurst, Suzi Tortora…. Evropské asociace taneční terapie (EADMT) – Agnieszka Sokolowska, Katharina Conradi…. a České asociace taneční terapie (TANTER) – Rena Milgrom, Jana Špinarová Dusbábková, Andrea Malá….

Účast na konferencích zaměřených na kreativní terapie (Moving self, Space for art therapies), psychosomatiku (Psychosomatická konference v Liberci, konference Center komplexní péče v Dobřichovicích a v Praze) a terapii (Konference o poruchách příjmu potravy Praha)

Účast na zahraničních konferencích Americké asociace taneční terapie (ADTA) a Evropské asociace taneční terapie (EADMT)

2013-2016 Posluchačka Pražské školy psychosociálních studií – Pražská psychoterapeutická fakulta

Pravidelná supervize individuální i skupinová

Profesní zkušenosti a zaměření:

 

Centrum pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice Praha 1/2016- 4/2018 – skupinová TPT s klienty s poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie…)

 

Občanské sdružení Amélie od 9/2015 – tanečně pohybová terapie s klienty se zkušeností s onkologickým onemocněním

 

Tanečně pohybová terapie pro studenty medicíny a rehabilitace 3-6/2017 – Fakultní nemocnice Motol

 

Víkendový seminář Psychosomatika v rámci programu Kreativní terapeutický tanec – 1/2018 Brno

 

Skupiny pro klientky se zkušeností s onkologickým onemocněním 2018-2019

Pravidelné workshopy pro pracovníky pomáhajících profesí „Nacházení zdrojů v těle a v pohybu“ ve spolupráci s CKP Roseta.

Tanečně pohybová terapie s klienty s roztroušenou sklerózou, ve spolupráci s RS centrem Všeobecné fakultní nemocnice Praha

Tanečně pohybová terapie v rámci projektu #Mysliprotirakovině pod záštitou Onkologické společnosti ČLS JEP, vedoucí projektu PhDr. Ing. Martin Pospíchal.

Soukromá praxe, individuální terapie od 4/2018

Další aktivity: Lékařka, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Centrum diagnostiky chorob prsu a První česká lékařská společnost

 

KONTAKT A PRAKTICKÉ INFORMACE

domavtele@gmail.com

tel. 607 806 805

 

Jedno setkání (konzultace) trvá 60 minut.

 

 Náklady na setkání si klient hradí sám.

Cena za jedno setkání se domlouvá individuálně v rozmezí 800-1500Kč (zahrnuje též provozní náklady včetně pronájmu prostor). Platba se provádí v hotovosti vždy po skončení každého setkání, případně převodem na účet.

 

Setkání probíhají v prostorech umožňujících jak rozhovor, tak i pohyb.

Prostory se nacházejí v centru Prahy, v blízkosti MHD (Praha 1, Staré Město, prostor Maitrea).

 

Termín setkání je vyhrazen pro klienta a je závazný též pro terapeuta. Proto je vždy nutno se objednat předem a to emailem či telefonicky.

Zrušit nebo přesunout termín setkání je třeba alespoň 24 hodin předem. V případě nedodržení této podmínky bude klientovi účtována standardní sazba.

 

Ze strany terapeuta je vždy zachována diskrétnost, mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s poskytováním služeb klientovi (kromě případů trestných činů daných zákonem). Mlčenlivost je zachovávána směrem k dalším osobám, osobám blízkým i zaměstnavateli.

Praxe se řídí pravidly etického kodexu odborných asociací.

 
 

ODKAZY

Asociace tanečně pohybové terapie v ČR – TANTER

http://www.tanter.cz

 

Americká asociace taneční terapie – terapeuti představují taneční terapii veřejnosti ve stylu TED talks (v angličtině):

https://adta.org/adta-talks/

 

Etický kodex praxe:

http://www.tanter.cz/o-nas/eticky-kodex/

http://www.psychoterapeuti.cz/eticky-kodex

 
#Mysliprotirakovině: